Vereniging voor Dorpsbelangen en dorpswelzijn

Doarpshûs UTHÔF

Siegerswoude is een dorp waar de dorpszin nog sterk heerst. Alle inwoners zijn er nog steeds voor elkaar, en knappen ook samen veel zaken op. Het Dorpshuis wordt gerund door en met  vrijwilligers die dan ook op hun eigen manier een bijdrage geven aan het bestaan van het Dorpshuis. Alles word bijna altijd samen opgelost. 

Wat doen wij?

We hebben gezamelijk een dorpshuis, kantine voor de korfbalclub en een kantine voor de ijsclub gebouwd. 
Zo is er ook een eigen kabelnetwerk aangelegd voor TV en Internet, waarbij iedereen zelf op eigen erf heeft gegraven. 


Het laatste initiatief van het dorp was de aanschaf van een straatlantaarn op zonne-energie, daarnaast heeft Plaatselijk belang ervoor gezorgd dat iedereen een paaltje met huisnummer(lichtgevend) heeft ontvangen zodat ook de hulpdiensten snel op het juiste adres kunnen zijn. Ons dorp heeft 27 verenigingen en stichtingen, welke vaak weer uit diverse werkgroepen bestaan. Alles draait volledig op en door vrijwilligers.

Wat is er te doen?

Het Dorp wil graag reuring onder de dorpsbewoners en verenigingen. Zo organiseren wij talloze middagen en avonden voor jong en oud. Om het compleet te maken zijn we een klein dorp met veel verenigingen die draaien op een grote groep vrijwilligers

Reserveer je zaal

Plaats hier jouw reservering voor de zaal