Vereniging voor Dorpsbelangen en dorpswelzijn

Plaatslijk belang

Sinds 1879 behartigt Plaatselijk Belang Siegerswoude de belangen van haar inwoners

Plaatselijk Belang

In 2022 hebben wij onze inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden. De uitkomsten/speerpunten gebruiken wij als “LEIDRAAD” voor de komende jaren. Eind 2022 zijn er een 5tal werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen gaan zelfstandig aan het werk met als doel Siegerswoude toekomstbestendig te maken. Plaatselijk belang vormt de verbinding tussen inwoners en instanties, waaronder de gemeente Opsterland. Voorafgaand aan elke vergaderingen van plaatselijk belang (zie rechts button voor vergaderdata) is er altijd een half uur gereserveerd voor de inloop voor inwoners van Siegerswoude waarin men in gesprek kan met vertegenwoordigers van plaatselijk belang.

Wie zijn wij?

Waar wij op in zetten met onze werkgroepen:

(Zie onder de werkgroepen voor een uitgebreide toelichting)

Onderdeel Contactpersoon
Groen
Alberdina Neef
Wonen
Jan van Erp
Energietransitie
Pieter v/d Schaaf
Veiligheid en Zorg
Gerja Ritsema
Activiteiten/vrijwilligersgroepen
Grietje Veenstra

Werkgroepen

Werkgroep Groen

Contactpersoon: Alberdina Neef

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Overleg met de gemeente over het maaibeleid van de bermen.
  De gemeente hanteert sinds 2022 het beleid om eenmaal per jaar in september de bermen te maaien. Daarnaast wordt onderzocht of er ook op andere manieren gemaaid kan worden wat de insecten ten goede komt
 • In overleg met de gemeente meer diversiteit aanbrengen in plantengroei in de bermen, Bij-vriendelijk bermbeheer
  Op dit moment wacht de commissie op groen licht van de gemeente om op een 5-tal plekken in Siegerswoude zaaiveldjes aan te leggen voor Bij-vriendelijk plantbeheer.
 • Inventariseren mogelijkheden aanplant (fruit)bomen voor meer variatie en vruchten voor bewoners van Siegerswoude (in ontwikkeling)
 • Overleg/Samenwerking met agrariërs voor uitbreiding variatie aan de slootkant (in ontwikkeling)
 • Uitbreiden wandelpaden (in ontwikkeling)

Werkgroep Wonen

Contactpersoon: Jan van Erp

Ook in Siegerswoude is woningnood. Jongeren willen graag in ons dorp blijven wonen en ouderen willen graag doorstromen naar een passender woning.

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Bundelen van woon ideeën onder de burgers
 • Gesprekken bevorderen tussen Burgers en Gemeente Opsterland
 • Aanjagen verkoop en bouw van kavels aan De Uthof

Werkgroep Energietransitie

Contactpersoon: Pieter van der Schaaf

In 2050 moet iedereen “van het gas af” zijn. De urgentie is het afgelopen jaar toegenomen.

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Inwoners helpen bij het zoeken en vinden van wegen om de transitie gestalte te geven
 • Mogelijkheden voor energie opwekking in Siegerswoude onderzoeken

Werkgroep Veiligheid en Zorg

Contactpersoon: Gerja Ritsema

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Veilige fietspaden
 • Veilige wegen

Werkgroep Activiteiten en Vrijwilligersgroepen

Contactpersoon: Grietje Veenstra
Siegerswoude is een kleine gemeenschap met grote gemeenschapszin.
Wij houden van dingen samen doen, reuring en bedrijvigheid.
Dit verhoogt het leef- en woonplezier
De werkgroep houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

– Bij elkaar brengen van alle Activiteiten Commissies en Vrijwilligersgroepen.

– Samenwerking Dorpshus Uthof en Plaatselijk Belang

– Organiseren van Siegerswoude Doet 55+ Activiteiten i.s.m. Stichting Cultureel Werk

– Organiseren Pubquiz i.s.m. Dorpshuis Uthof

Reserveer je zaal

Plaats hier jouw reservering voor de zaal